Το Ατμοτηλεβόλο του Αρχιμήδους
Το ατμοτηλεβόλο αυτό διέθετε ξύλινη κάννη και στο άκρον αυτής μια εστία πυρός. Με την διοχέτευση ύδατος΄, μέσω μιας βαλβίδας, σχηματίζετο απότομα ατμός, η πίεση του οποίου εκσφενδόνιζε σψαιρικό βλήμα βάρους 1 ταλάντου(40 χιλιογραμμων) σε απόσταση 5 σταδίων (1100 μέτρα περίπου). Ουσιαστικά μιλάμε για ένα κανόνι μόνο που αντί για πυρίτιδα χρησιμοπιούσε ατμό ως προοθητική δύναμη.

Ο Πλούταρχος και ο Τίτος Λίβιος αναφέρονται στα τηλεβόλα, όπλα κατασκευασμένα απο τον Αρχιμήδη.

Στο αρχείο του Ντα Βίντσι και μεταξύ των σχεδίων αυτού, βρέθηκαν 3 σχετικά με το ατμοτηλεβόλο

(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Ελληνόραμα" τεύχος Μαίου 2008)

Κιναιδισμός στην αρχαία Ελλάδα - το ψέμα καταρρέει

ο Νόμος των Αθηναίων έλεγε λοιπόν:

«Εάν τις Αθηναίος εταιρήση, μη εξέστω αυτώ των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδ ιερωσύνην ιεράσασθαι, μηδέ συνδικήσαι, τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδέμίαν, μήτε ενδήμον μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδ επί κηρυκείαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδ είς τα δημοτελή ιερά εισίτω, μηδ εν ταις κοιναίς στεφανηφορίαις στεφανούσθω, μηδ εντός των της αγοράς περιραντηρίων πορευέσθω.
Εάν τις ταύτα ποιή, καταγνωσθέντος αυτού εταιρείν θανάτω ζημιούσθω»

Δηλ:
«εάν κάποιος άνδρας συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με άλλον άνδρα, δεν δικαιούται να γίνει ένας από τους εννέα άρχοντες ή ιερέας ή δικηγόρος δημοσίων δικών, ή να καταλάβει οποιαδήποτε εξουσία, είτε εντός της πόλεως είτε έξω από τα όρια της, είτε με κλήρο είτε με εκλογή ανατιθέμενη, ούτε να στέλλεται ως κήρυκας, ούτε να λέγει την γνώμη του, ούτε να μετέχει σε δημόσιες θρησκευτικές τελετές, ούτε να φοράει στεφάνι σε δημόσιες στεφανηφορίες, ούτε να περιφέρεται μέσα στο τμήμα της δημόσιας αγοράς που έχει εξαγνιστεί δια ραντίσματος.
Ο δε παραβάτης των διατάξεων αυτών, κηρυσσόμενος ένοχος θα τιμωρείται με την ποινή θανάτου»
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Αντώνη Αντωνάκου και Κων. Σπίνου «Ελευθερία του λόγου και δημοκρατία. Το θαύμα της αρχαίας Ελλάδος» εκδόσεις AMBER

σημείωση: αν αναλύσουμε την λέξη με την οποία χαρακτήριζαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας τους ομοφυλόφιλους θα είχαμε αυτόματα την σωστή εικόνα, δηλ η λεξη "κιναιδος" …(κιν-αιδώ)σημαίνει: κινεί την αιδώ, δηλ κινεί το ρεζιλίκι, την ξευτίλα το μίασμα, άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν τους επέτρεπαν να πηγαίνουν στο τμήμα της δημόσιας αγοράς που είχε εξαγνιστεί δια ραντίσματος), στην Αθήνα τους αφαιρούσαν τα δικαιώματα, στην Σπάρτη τους πετάγανε έξω από την πόλη

το ότι μπορεί να υπήρχαν λίγοι, κάπου, δεν αντιλέγει κανείς, άλλωστε η ανισσοροπία του νου υπάρχει παντού και πάντα, τι να πει κανείς για το σήμερα  ειδικά μέσα στα ΜΜΕ απο όπου (τυχαία?)  απορρέουν οι ψευδείς φήμες περι καθολικής ομοφιλοφιλιας στην αρχαία Ελλάδα...εμ αν δεν παινέσεις το σπίτι σου...

πες τε μου και το εξής, υπήρξε ποτέ άλλο κράτος να καταδικάζει το γεγονός με νόμο? όχι, ιδού λοιπόν το ανώτατο για τα ανθρώπινα όρια επίπεδο των προγόνων μας, ας μην το μιάζουμε είναι ιεροσυλία.επίσης παραθέτω άρθρο απο το blog diamantarasel.blogspot.com

¨Τα τελευταία κυρίως χρόνια, γίνεται μία ανούσια κατασυκοφάντηση των ιερών και οσίων του Έθνους μας, με θέμα την ομοφυλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα και την δήθεν ευρεία διάδοση της, από τους αιώνιους βλάκες, τους αμαθείς, τους εχθρούς και τους προδότες της φυλής μας. Κλείνω λοιπόν το Νομοθετικό έργο του Σόλωνος με τον νόμο Περί Ομοφυλοφιλίας και τα σχετικά άρθρα 331 και 332, σε ελεύθερη προσαρμογή.Άρθρο 331: « Όστις παρακινεί εις ακολασίαν παίδα, γυναίκα, ή άνδρα έκ τών ελευθέρων ή τών δούλων θέλει ενάγεσθαι ενώπιον τών θεσμοθετών, καί κατηγορείσθαι από τόν τυχόντα (από οποιονδήποτε τρίτο). Οί δέ θεσμοθέται θέλουν εισάγει τήν δίκην ενώπιον τού δικαστηρίου τής Ηλιαίας εντός τριάκοντα ημερών μετά από τήν μήνυση καί εφ’ όσον τό επέτρεπαν οί δημόσιες ασχολίες. Όταν δικαστεί σε πρώτο βαθμό από την Ηλιαία και κηρυχθεί ένοχος, θα καταδικάζεται σε φυλάκιση ή σε πρόστιμο. Στήν περίπτωση που κηρυχθεί ένοχος μέ τήν ποινή του θανάτου, θά παραδίνεται στούς έντεκα, καί θά θανατώνεται τήν ίδια ημέρα. Εάν αυτός πού έχει υπό τήν εξουσία του τα άτομα πού έχουν αποπλανηθεί, δέν εγκαλέσει αυτόν (τον δράστη) στό δικαστήριον, ή εάν τόν εγκαλέσει δέν πάρει το ένα πέμπτο από τους ψήφους, υποχρεούται νά πληρώσει πρόστιμο 1.000 δραχμών υπέρ τού δημοσίου. Εάν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί στο πρόστιμο, οφείλει νά τό πληρώσει εντός δέκα ημερών, από τήν απαγγελία της αποφάσεως. Καί εάν ό υποψήφιος θύτης είναι πολίτης, θά φυλακίζεται μέχρι τήν πληρωμή τού προστίμου».Άρθρο 332: « Όποιος από τους Αθηναίους παραδοθεί προς ηδονήν άλλου, δέν δύναται νά εκλεγεί μέλος των εννέα Αρχόντων, ούτε νά λάβει κάποιο ιερατικό αξίωμα, ούτε νά

διοριστεί σύνδικος του λαού, ούτε να καταλάβει κάποιο αξίωμα στο εσωτερικό ή στό εξωτερικό με κλήρο ή κατ’ απονομή, ούτε νά τόν στείλουν σάν κήρυκα πολέμου, ούτε να μιλήσει ενώπιον τού λαού ή της βουλής, ούτε νά εισέρχεται στούς δημόσιους ναούς, ούτε στίς πανηγύρεις τών δημοσίων εορτών, ούτε στις δημόσιες στεφανοφορίες νά φορά στέφανο, ούτε νά περιφέρεται στους περιπάτους τής αγοράς. Όποιος καταδικαστεί για τέτοιο έγκλημα και παραβεί τίς διατάξεις τού παρόντος νόμου, τιμωρείται μέ θάνατο».

Με λίγα λόγια: Ο παραδιδόμενος είς ηδονήν άλλου, εστερείτο όλα τά αστικά καί τά πολιτικά δικαιώματά του, καί μόνον εάν παρέβαινε ότι όριζε ό νόμος τον τιμωρούσαν μέ θάνατο. Η Αρχαία Ελληνική νομοθεσία και η κοινωνία ήσαν ανεκτικές και ανοιχτές σε όλα, αλλά μέχρι εκεί που δεν θιγόταν και κινδύνευε η κοινωνική και πολιτική ασφάλεια, το συμφέρον και η οικογενειακή και η ατομική γαλήνη.¨

¨Πολιτεία¨ 452 c: (Σωκράτης) «να τους υπενθυμίσουμε ότι δεν πάει πολύς καιρός, από τότε
που οι Έλληνες θεωρούσαν αισχρό και γελοίο να βλέπουν γυμνό άνδρα γυμνό (να
αθλείται), όπως συμβαίνει τώρα ακόμα και σε πολλούς βαρβάρους.»

Κυκλωπες και Κύκλωπεςόλοι γνωρίζουμε ότι οι Kύκλωπες γιοί του Ποσειδώνα ήταν με ένα μάτι, πράγμα που αναφέρεται στην Θεογονία του Ησίοδου.

Ο Οδυσσέας συνάντησε στο ταξίδι του έναν Κύκλωπα, τον γνωστό σε όλους Πολύφημο.
Η εικόνα που έχουμε γι αυτόν είναι ότι είναι ένας Κύκλωπας σαν αυτούς που περιγράφει ο Ησίοδος στην Θεογονία με ένα μάτι στο μέτωπο, είναι όμως έτσι? για να εξετάσουμε...

Όμηρος, Ραψωδία Ι στ. 382-386
"οι μεν μοχλον ελοντες ελαινον,οξυν επ ακρω οφθαλμω ενερεισαν. Εγω δ εφυπερθεν ερεισθεις δινεον, ως οτε τις τρυπα δορυ νηιον ανηρ τρυπανω, οι δε τ ενερθεν υποσσειουσιν ιμαντι αψαμενοι εκατερθεν"

δηλ: "του βγάλαμε το μάτι με το καυτό μυτερό κοντάρι.Εγώ πιάνοντας απο ψηλά τ στριφογύριζα όπως όταν τρυπάμε καραβίσιο ξύλο με τρυπάνι, που με ιμάντα γυρίζουν χειροκίνητα οι άλλοι"

ο Όμηρος εδώ περιγράφει την γνωστή σκηνή, η λεπτομέρεια όμως είναι ότι λεει "το μάτι", δεν λέει "το μοναδικό μάτι"...

αν αυτό δεν φτάνει παρακάτω ο Όμηρος αναφέρει τα εξής:
"πάντα δε οι βλεφαρ αμφι και οφρυας ευσεν αυτμη γληνης καιομενης σφαραγευντο δε οι πυρι ριζαι" κτλ

δηλ "και όλα τα βλέφαρα γύρω και τα φρύδια τσουρουφλησε ο ατμός καθως η γλήνα καιγοταν και έσκασαν απο την φωτιά οι ρίζες του"

εδώ ο Όμηρος μιλάει για βλέφαρα και απο τις δυο πλευρές αλλά κυρίως για δύο φρύδια, "οφρυας" είναι τα φρύδια σε πληθυντικό αριθμό, και επειδή δεν γίνεται να έχει ένα μάτι δυο φρύδια μάλλον ο Πολύφημος είχε δυο μάτια...


Αν οι συγκεκριμένοι Κύκλωπες δεν ήταν ίδιοι με τους Κυκλωπες της Θεογονίας του Ησίοδου με το ένα μάτι στο μέτωπο ποιοι μπορεί να ήταν και γιατί να είχαν το ίδιο όνομα?
Μήπως δεν ήταν ίδιοι με αυτούς της Θεογονίας αλλά ονομάστηκαν έτσι διότι επόπτευαν κυκλικα μια περιοχή? (κυκλ-ωψ)

Υ.Γ. στις δυο αγγειογραφίες στο επισυναπτόμενο αρχείο φαίνεται καθαρά ότι ο Πολύφημος να έχει δύο μάτια και όχι ένα.


(Περιοδικό "Ελληνόραμα" τεύχος Οκτωβρίου 2006)

Τηλεσκόπιο στην Αρχαία Ελλάδα


Θραύσμα αγγείου που χρονολογείται τον 5ο αιώνα π.Χ.
Ανακαλύφθηκε στα νότια της Ακροπόλεως κατα την διάρκεια κατασκευής δρόμου μεταξύ του 1955 - 1960.
Βίσκεται στο μουσείο της Ακροπόλεως (εκθ.αρ.ΝΑ.55.Αα, 4)
Πόσοι έχουν περάσει δίπλα του αλλά δεν το έχουν δει?
Ίσως γιατί βλέπουν μόνο εκείνα που εκ των προτέρων έχουν μάθει ότι υπάρχουν
(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Ιχώρ", τεύχος Απριλίου 2007

ο Αστρολάβος των Αντικυθήρων


Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοικτά του Ελληνικού νησιού Αντικύθηρα μεταξύ των Κυθήρων και της Κρήτης. Με βάση τη μορφή των ελληνικών επιγραφών που φέρει χρονολογείται μεταξυ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ., αρκετά πριν από την ημερομηνία του ναυαγίου, το οποίο ενδέχεται να συνέβη ανἀμεσα στο 87 π.Χ. και 63 π.Χ.. Θα μπορούσε να ήταν κατασκευασμένο μέχρι μισόν αιώνα πριν το ναυάγιο.

Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900 σε βάθος περίπου 40 με 64 μέτρων και πολλοἰ θησαυροί, αγάλματα και άλλα αντικείμενα, ανασύρθηκαν από Συμιακούς σφουγγαράδες και βρίσκονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.
Στις 17 Μαΐου 1902 ο αρχαιολόγος και διευθυντής του Μουσείου Βαλέριος Στάης πρόσεξε ότι ένα από τα ευρήματα είχε έναν οδοντωτό τροχό ενσωματωμένο και εμφανείς επιγραφές με αστρονομικούς όρους.

Ο μηχανισμός είναι η αρχαιότερη σωζόμενη διάταξη με γρανάζια. Είναι φτιαγμένος από μπρούντζο σε ένα ξύλινο πλαίσιο και έχει προβληματίσει και συναρπάσει πολλούς ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας αφότου ανακαλύφθηκε. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος για να υπολογίζει τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Πρόσφατες λειτουργικές ανακατασκευές της συσκευής υποστηρίζουν αυτήν την ανάλυση. Από τις πρόσφατες έρευνες καταρρίφθηκε η θεωρία ότι εμπεριέχει ένα διαφορικό γρανάζι, όμως ο ανακαλυφθείς μηχανισμός της κίνησης της Σελήνης είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, καθότι δίνει τη δυνατότητα μεταβλητής γωνιακής ταχύτητας στον άξονα που κινεί τη Σελήνη (δευτερος Νόμος Κέπλερ)
σημείωση (τυχαίο είναι ότι, ότι έχουν πει οι Νευτωνες, Κοπερνικοι, Ντα Βιντιδες, Γαλιλαίοι, Κέπλερ κτλ ήταν ήδη ειπωμένο απο τους Αρχαίους Ελληνες? οοοοχι, δεν τα διάβασαν τίποτα απο αρχαία κείμενα...)

με πρωτοποριακά προγράμματα ψηφιακής απεικόνισης και έναν ειδικό τομογράφο, ο οποίος κατασκευάστηκε ειδικά για την έρευνα του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Τα αποτελέσματα την έρευνας επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός φέρει 30 οδοντωτούς τροχούς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες. Η λειτουργία του μηχανισμού κατέληγε σε τουλάχιστον 5 καντράν, με έναν ή περισσότερους δείκτες για το καθένα. Με τη βοήθεια του τομογράφου έχουν διαβαστεί αρκετές από τις επιγραφές που υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφόμενους δίσκους, οι οποίες εμπεριέχουν αστρονομικούς και μηχανικούς όρους, και έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα είδος "εγχειριδίου χρήσης" του οργάνου.

Ο μηχανισμός αυτός έδινε, κατά την επικρατέστερη σύγχρονη άποψη, τη θέση του ήλιου και της σελήνης καθώς και τις φάσεις της σελήνης. Μπορούσε να εμφανίσει τις εκλείψεις ηλίου και σελήνης βασιζόμενος στον βαβυλωνιακό κύκλο του Σάρου. Τα καντράν του απεικόνιζαν επίσης τουλάχιστον δύο ημερολόγια, ένα ελληνικό βασισμένο στον Μετωνικό κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν και το κοινό "επιστημονικό" ημερολόγιο της ελληνιστικής εποχής.

υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν τον Αρχιμήδη ή και τον Κτησίβιο ως πιθανούς εφευρέτες του οδοντωτού τροχού.

Ο Αρχιμήδης είναι γνωστός για τις πολύπλοκες κατασκευές του που αναπαριστούσαν τις κινήσεις των άστρων και των πλανητών στο στερέωμα, έχουμε όμως πληροφορίες μόνο για το τι λειτουργίες εκτελούσαν και όχι για το πως τις εκτελούσαν. Πιθανότατα όμως ο τρόπος λειτουργίας τους να ήταν παρόμοιος με του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Τη σφαίρα του Αρχιμήδη έχουν αναφέρει οι Πάππος, Πρόκλος, Σέξτος Εμπείρικος, Φιρμίκιος, Μαρτιανός Καπέλλα, Οβίδιος και Τερτυλλιανός, όμως την σημαντικότερη μαρτυρία δίνει ο Κικέρων.

Στα πρώιμα στάδια της εξέλιξης παρόμοιων μηχανισμών βρίσκουμε τα ηλιακά ρολόγια, αρχικά στατικά και αργότερα μεταφερόμενα. Τα μεταφερόμενα ηλιακά ρολόγια είναι κοντινοί πρόγονοι του μηχανισμού των Αντικυθήρων.

Άγαλμα της Ελευθερίας, απο που αντιγράφτηκε.


Όλος ο πλανήτης γνωρίζει το άγαλμα της ελευθερίας, το επίσημο όνομα είναι "Η Ελευθερία φωτίζοντας τον κόσμο", δώρο των Γάλλων ως ένδειξη φιλίας. 93 μέτρα ύψος μαζί με το βάθρο, κατα την εγκυκλοπέδεια Μπριτάννικα είναι μια γυναίκα που κηρύτει την ελευθερία, στο υψωμένο δεξί της χέρι κρατά τον πυρσό και στο αριστερό μια πλάκα που γράφει "4 Ιοιλίου 1776". Την πρόταση για την κατασκευή του αγάλματος την έκανε ο Γάλλος ιστορικός Έντουαρ ντε Λαμπουλάιγ μετά τον Αμερικάνικο εμφύλιο.
Η κατασκευή ξεκίνησε το 1875 απο φύλλα χαλκού τα οποία σφυρηλατήθηκαν στο χέρι για να πάρει το επιθυμητό σχήμα και συναρμολογήθηκαν πάνω σε ένα σκελετό απο τέσσερα γιγαντιαία χαλύβδινα υποστηρίγματα. Τον σκελετό αυτός τον σχεδίασε ο γνωστός Γκουσταβ Άιφελ.
Το άγαλμα που ζύγιζε 225 τόνους αποσυναρμολογήθηκε και φορτώθηκε σε καράβια για να μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη.

και ενώ η Μπριτάννικα μιλάει για την Ελευθερία, αποκρύπτει οτι ΚΑΙ σε αυτό το σημείο η Αθάνατη ΕΛΛΑΣ έχει δώσει ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ τα φώτα της!!!

Αυτός που σχεδίασε το άγαλμα της Ελευθερίας απλά για ακόμα μια φορά ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ κάτι τι ΑρχαιοΕλληνικό, η μορφή του αγάλματος της Ελευθερίας είναι ο Φωτοφόρος Απόλωνας ο οποίος απεικονίζεται έτσι ακριβώς...

Σήμερα στο μουσείο της Κορίνθου, πάνω σε μια πλάκα απεικονίζεται απο αριστερά μια μορφή ίδια ακριβώς όπως απεικονίζει ο Χριστιανισμός τους αγγέλους, απο δεξιά απεικονίζεται ρόδακας και στην μέση ως δια μαγείας  η  αυθεντική μορφή του αγάλματος της Ελευθερίας δηλ ο φωτοφόρος Απόλλωνας.

δεν είναι δα και η πρώτη φορά που κάποιοι "πεφωτισμένοι" ;)  αντιγράφουν τους Αρχαίους Ελληνες, και δεν είναι μόνο αυτό αλλά και τους αντιγράφουν και το κρύβουν και τους βρίζουν και απο πάνω!
όλα τα μεγάλα ονόματα όπως Νευτων, Κοπέρνικος, Ντα Βίντσι, Γαλιλαίος, Αινστάιν, Κέπλερ, Μπαγιερ,  κτλ κτλ είναι όλοι τους τυχαία στην καταγωγή της ίδιας φυλής και ΟΛΟΙ αντιγράψανε αρχαιοΕλληνικά κείμενα, τα παρουσιάσαν ως δικά τους και όλος ο κόσμος γνωρίζει αυτούς και όχι τους πραγματικούς δημιουργούς, και όλα αυτά να αποδειχθεί ότι μαθαίνουμε μια ψεύτικη ιστορία, μια κατασκευασμένη ιστορία...ο λόγος? απλός, επειδή η ιστορία κάθε έθνους γίνεται ένα με το έθνος, κάποιους δεν τους αρέσει να γνωρίζουμε ποιοι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ είναι οι ΕΛΛΗΝΕΣ γιατί θα κινηθούμε-ζητήσουμε αυτά που μας αναλογούν, πράγμα που δεν συμφέρει το τραπεζο-οικονομικό σύστημα, (225 δις ευρώ χρωστάει ο Ελληνικός λαός στις τράπεζες ως άμεσα δανειζόμενος, και ακόμα 255 δις ευρώ έμμεσα δηλ με άλλα λόγια η γνωστή μαύρη τρύπα της οικονομίας του κράτους). Με αυτό το σύστημα μπορούν να μας αξουσιάζουν απόλυτα.
Το τραπεζικό σύστημα για να φτάσει στον στόχο (την υποδούλωση του πολίτη) χρησιμοποίησε το πολιτικό σύστημα και το θρησκευτικό σύστημα.