Μαθήματα ανατομίας από τον Σωκράτη
ότι σύγκειται μου το σώμα εξ οστών και νεύρων, και τα μεν οστά έστιν στερεά και διαφυάς έχει χωρίς απ αλλήλων. τα δε νεύρα οία έπι τείνεσθαι και ανίεσθαι, περιαμπέχοντα τα οστά μετά των σαρκών και δέρματος ο συνέχει αυτά αιωρουμένων ουν των οστών εν ταις αυτών συμβολαίς χαλώντα και συντείνοντα τα νεύρα κάμπτεσθαι που ποιεί οίον τ είναι εμέ ωυω τα μέλη, και δια ταύτην αιτίαν συγκαμφθείς ενθάδε και θήμαι.


μετάφραση:

Επειδή το σώμα μου αποτελείται από κόκαλα και νεύρα, και τα μεν κόκαλα είναι στέρεα και έχουν όρμους που χωρίζουν το ένα απο το άλλο, τα δε νεύρα είναι τέτοια που τεντώνονται και χαλαρώνουν και περιβάλλουν τα κόκαλα μαζί με τις σάρκες και το δέρμα που συγκρατεί αυτά. Καθώς λοιπόν τα νεύρα χαλαρώνουν και τεντώνουν και κάνουν ώστε να λυγίζουν τα μέλη μου τώρα, και λόγω αυτού του γεγονότος εγώ είμαι εδώ καθισμένος με λυγισμένα μέλη.

Σωκράτης (Πλάτων - ¨Φαίδων¨ ή ¨περί ψυχής¨ (98 d)