Έλληνες γεννήματα θεών

¨Επέλεξε (Η θεά Αθηνά) τον συγκεκριμένο τόπο που γεννηθήκατε, επειδή πρόβλεψε ότι το εύκρατο κλίμα του θα επιδράσει θετικά στην σωφροσύνη των ανθρώπων. Η Αθηνά ήταν φίλη του πολέμου αλλά και της σοφίας, επέλεξε λοιπόν τόπο ανάλογο που θα γεννούσε ανάλογους ανθρώπους, παρόμοιους με εκείνην, και ίδρυσε την πρώτη της πόλη (Αθήνα). Εγκατασταθήκατε λοιπόν εκεί έχοντας τέτοιους και ακόμη καλύτερους νόμους και ξεπεράσατε ολόκληρη την ανθρωπότητα στην αρετή εφόσον είστε γεννήματα και θρέμματα θεών.¨

Πλάτων ¨Τίμαιος και Κριτίας¨ 24, C 5«Εἰ οἱ θεοὶ διαλέγονται, τῇ τῶν Ἑλλήνων γλώττῃ χρῶνται.»
(¨Εάν οι θεοί συνομιλούν, θα χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα¨)

Κικέρων
παραλληλίστε τώρα τα εξής:

1. τις 4 αδελφές επιστήμες στην αρχαία Ελλάδα ήταν: Αριθμητική, Γεωμετρία, Αρμονία (Μουσική) και Αστρονομία, οι οποίες είναι αλληλένδετες και η μια συνέχεια της άλλης οι οποίες είναι σε συγκεκριμένη σειρά από τα εδώ προς τα επάνω.

2. την τάση του ανθρώπου από εδώ προς τα πάνω (προς το θείον - ΗΛΕΟΣ)

3. Το ηλιοκεντρικό σύστημα με τους πλανήτες ως δορυφόρους του, με τον πυρήνα του άτομου και τα ηλεκτρόνια που είναι δορυφόροι τού

4. αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας το ότι δηλαδή εμείς είμαστε μικρογραφία του σύμπαντος

5. ὀτι τα αρχαία ιερά μας ήταν (αν τραβούσαμε μια νοητή γραμμή προς το σύμπαν) αντικατοπτρισμοί αστεριών του σύμπαντος (γνωστή δε και η ιερή γεωμετρία των αρχαίων ιερών ναών)

6. ὀτι οι αρχέγονες μουσικές λύρες δονούνταν στα 5,23 σημείο που δονείται και η συμπαντική αρμονική κλίμακα. Ο ήχος των 5,23 είναι αιτία ίασης, γι αυτό αυτές οι λύρες υπήρχαν στα Ασκληπιεία.

7. Τα αρχαία θέατρα (πχ Επιδαυρου) είχαν πάντα Ασκληπιεία διότι με το σχήμα τους έστελναν τον ήχο προς το σύμπαν (θα έχετε παρατηρήσει την ηχητική στα αρχαία θέατρα που δεν χρειάζονται μικρόφωνα)

8. Ότι η 7χορδη λύρα του Απόλλωνα ήταν οι 7 ηχητικοί ποταμοί του σύμπαντος

9. το 5,23 είναι αριθμός, η λύρα γεωμετρικό σχήμα, παράγει αρμονία (μουσική) η οποία δονείται στην συμπαντική αρμονική κλίμακα.

10. να το γιατί οι αρχαίοι πρόγονοι μας χρησιμοποιούσαν γράμματα για αρίθμηση, πράγμα που αποδεικνύει επίσης την μαθηματικότητα της γλώσσας μας.