το Π, ο κύκλος και ο Πλάτων


ανεξάρτητως των διαστάσεων του κύκλου ο οποίος ειναι πάντα σταθερός. Είναι ένας άρρητος και υπερβατικός αριθμός και προκύπτει αν διαιρέσουμε την περίμετρο ενός κύκλου με την διάμετρό του . Πολλοί ασχολούνται με την εύρεση νέων ψηφίων αυτού του ατελείωτου αριθμού.Ο περήφιμος Πλάτων (427-347 π.x.) ο οποίος θεωρούσε τα μαθηματικά δώρο θεού διατύπωσε την φράση -ΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΙΝΑ ΟΡΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΩ ΠΑΡΗΓΑΓΕΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΟΝ ΦΕΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΛΟΝ ΘΝΗΤΟΙ ΘΑ ΕΥΡΩΣΙ- η οποία είναι και ένας μνημωνικός τρόπος για τον προσδιορισμό των 23 πρώτων ψηφίων του π. Ο αριθμός των γραμμάτων κάθε λέξης αποτελεί και ένα ψηφίο του π.

Δηλαδή ΑΕΙ = 3

Ο =1

ΘΕΟΣ = 4

Ο = 1

ΜΕΓΑΣ = 5

ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ = 9

ΤΟ = 2

ΚΥΚΛΟΥ = 6

ΜΗΚΟΣ = 5

ΙΝΑ = 3

ΟΡΙΣΗ = 5

ΔΙΑΜΕΤΡΩ =8

ΠΑΡΗΓΑΓΕΝ=9

ΑΡΙΘΜΟΝ =7

ΑΠΕΡΑΝΤΟΝ =9

ΚΑΙ = 3

ΟΝ=2

ΦΕΥ=3

ΟΥΔΕΠΟΤΕ= 8

ΟΛΟΝ =4

ΘΝΗΤΟΙ =6

ΘΑ =2

ΕΥΡΩΣΙ =6

Δηλαδή από την φράση του πλάτων έχουμε τα 23 πρώτα ψηφία του αριθμού π=3,1415926535897932384626... .

πηγή...