Σημασία Αριθμών

Ο Πλάτων έλεγε ότι:
«Αν τυχόν αφαιρούσαμε τον αριθμό από το ανθρώπινο γένος δεν θα 'χαμέ φτάσει ποτέ σε καμιά σοφία»

τα μαθηματικά στην Αρχαία Ελλάδα χωρίζονταν σε 4 αδελφές επιστήμες

1. Αριθμητική
2. Γεωμετρία
3. Μουσική
4. Αστρονομία