αναφορά Αρχαίων Ελλήνων στην Σφαίρα (μπάλα)

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ

Όταν είδε κάποιους από τους στρατιώτες του να παίζουν σφαίρα (μπάλα) φορώντας τους θώρακες και τα κράνη τους, ευχαριστήθηκε και κάλεσε τους επικεφαλής τους θέλοντας να τους συγχαρεί.

Πλούταρχος - Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών 182, Α5Έπειτα αφού σιτίστηκαν με τροφή οι δούλες και αυτή, με σφαίρα (μπάλα) άρχισαν να παίζουν τ ακρόδεμν αποβαλούσαι.

Όμηρος Ραψωδία ζ 100
Αυτοί αφού σφαίρα (μπάλα) καλή στα χέρια πήραν, πορφυρή, που ο τεχνίτης Πόλυβος τους εποίησεν, ο ένας την έριχνε προς τα σκιόεντα νέφη κυρτωθείς οπίσω, Ο άλλος από την γη υψηλά αρθείς εύκολα την έπιανε, προτού με τα πόδια την οδό αγγίξει.
Και αφού την σφαίρα (μπάλα) ευθύς άνω πετώντας δοκίμασαν, χόρεψαν έπειτα πάνω στην πολυτρόφα γη με συχνές εναλλαγές, και οι κούροι χειροκροτούσαν που ήσαν στον αγώνα, και πολύς θόρυβος ορθωνόταν.


Όμηρος Ραψωδία θ 372πληροφορίες μας δίνουν ακόμα:
ο Αθήναιος (Δειπνοσοφισταί Α 15, 19, 20, ΙΓ 599 κ.α.)

ο Γαληνός (Περί του δια μακράς σφαίρας (μπάλα) γυμνασίου) ο οποίος συνιστά το παιχνίδι αυτό ως υγιεινή άσκηση,

ο Τιμοκράτης (περί Σφαιριστικής)