Η Ελληνική Αλφάβητος με τα χαμένα γράμματα & αριθμητικές θέσεις

Η Ελληνική γλώσσα είναι η μητέρα όλων των γλωσσών της γής, δηλαδή είναι η γλώσσα των γλωσσών. Σε αντίθεση με τις άλλες γλώσσες, η Ελληνική γλώσσα είναι μία υπέροχη μαθηματική δημιουργία και ως μαθηματική κατασκευή είναι κατά συνέπεια και μουσική γλώσσα. Κατά την εποχή του Πυθαγόρα, αλλά και προγενέστερα από αυτόν, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα των γραμμάτων για να συμβολίζουν τους αριθμούς. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ελληνική γλώσσα αποτελείται από 28 σύμβολα και 27 αριθμητικές θέσεις. Αναλυτικά, τα 28 αυτά σύμβολα είναι τα εξής:

Α = 1

Β = 2

Γ = 3

Δ = 4

Ε = 5

F = 6 (δίγαμμα)

ς΄= 6 (στίγμα)

Ζ = 7

Η = 8

Θ = 9

Ι = 10

Κ = 20

Λ = 30

Μ = 40

Ν = 50

Ξ = 60

Ο = 70

Π = 80

Q = 90 (κόππα) 

Ρ = 100

Σ = 200
Τ = 300

Υ = 400

Φ = 500

Χ = 600

Ψ = 700

Ω = 800

ϡ = 900 (σαμπί)